خرید تولیدات داخلی مهم ترین هدف نمایشگاه زنان و تولید ملی است

شهردار منطقه 17 تهران در بازدید از هشتمین نمایشگاه زنان و تولید ملی گفت: اصلی ترین و مهم ترین هدف نمایشگاه فرهنگ سازی جهت خرید تولیدات داخلی و محصولات ایرانی است.