خرید حق بیمه سربازی محدودیت زمانی ندارد

خرید حق بیمه سربازی محدودیت زمانی ندارد
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت:خرید حق بیمه سربازی هیچ محدودیت زمانی ندارد.
محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران؛ اظهار داشت: متقاضیان خرید حق بیمه سربازی هر چند سالی که از اتمام خدمتشان گذشته باشد بدون هیچ محدودیت زمانی می توانند با مراجعه به واحد امور بیمه شدگان، درخواست خرید حق بیمه خود را ارائه دهند.
وی تصریح کرد: با توجه به این که در گذشته خرید اقساطی حق بیمه دوران سربازی برای بیمه شدگان وجود …