خطرناکترین سلاح داعش

شهیدخبر(شهیدنیوز): “آب» همان گونه که مایه زندگی است در صورت بهره برداری نادرست، می تواند به جنگ افزاری خطرناک و کشنده تبدیل شود؛ سلاحی که این روزها “داعش» تلاش دارد آن را علیه مردم عراق به خدمت بگیرد.