خطرناک ترین سلاح داعش چیست؟

“آب» همان گونه که مایه زندگی است در صورت بهره برداری نادرست، می تواند به جنگ افزاری خطرناک و کشنده تبدیل شود؛ سلاحی که این روزها “داعش» تلاش دارد آن را علیه مردم عراق به خدمت بگیرد.
پایگاه خبری ریشه :
“آب» و ساختارهای زیربنایی مرتبط با آن اهداف سرنوشت ساز و تعیین کننده ای برای “داعش» به شمار می آیند، موضوعی که این گروه تروریستی تکفیری به خوبی به آن واقف است و همواره درصدد سیطره بر منابع آبی سوریه و عراق و استفاده از آنها به عنوان برگ برنده در برابر دمشق و بغداد، با وجود نداشتن دانش و قدرت بهره …