خطرناک ترین سلاح داعش که جان میلیون ها نفر را تهدید می کند

“آب» همان گونه که مایه زندگی است در صورت بهره برداری نادرست، می تواند به جنگ افزاری خطرناک و کشنده تبدیل شود؛ سلاحی که این روزها “داعش» تلاش دارد آن را علیه مردم عراق به خدمت بگیرد.