خطیبی: / کاپیتان‌های تیم ملی با نظر من جذب تراکتور شدند

رسول خطیبی می‌گوید باشگاه تراکتور بهترین شرایط را برای سرمربیان خارجی مهیا می‌کند و زمانی که وضعیت مالی خوبی ندارد به سراغ او می‌رود.