خلاء قانونی و خشونت علیه زبان بسته ها (فیلم 16+)

رویداد24 – حمایت از حقوق حیوانات و ایجاد موانعی حقوقی برای جلوگیری از خشونت علیه آن ها، پیشینه درازی ندارد و شاید عمر قانونی شدن این قبیل حمایت ها به بیش از ۴ دهه نرسد.
با این حال شورای مرکزی یونسکو در شهر اریس نخستین بار بیانیه جهانی حقوق حیوانات را اعلام کرد. این بیانیه که در ۱۰ ماده تنظیم شده در سال ۱۹۸۹ توسط اتحادیه بین المللی حقوق حیوانات مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سال ۱۹۹۰ به رئیس مجمع عمومی یونسکو داده شده است.
البته قرائت و ثبت چنین بیانیه ای تلاش های سالیان دورتری را به دنبال دارد و ۱۵ …