خندوانه از ۲۹ اسفند بساط عید را می چیند

فارس: مهدی منفرد مدیر تامین برنامه شبکه نسیم گفت: رامبد جوان در سری جدید خندوانه که هر شب ساعت 23 پخش می شودبا آیتم ها و بخش های متنوع و سرگرم کننده شب های بهاری شیرینی را برای مخاطبان رقم خواهد زد. گروه تهیه این برنامه در حال حاضر سرگرم تدارک آیتم های مختلف آن هستند.
“شکر آباد» دیگر برنامه نوروزی این شبکه معرفی شده است. این برنامه با آیتم های نمایشی و ظنز هر شب ساعت 22 میهمان خانه های شما خواهد شد.
مخاطبان شبکه نسیم در ایام نوروز می توانند هرشب ساعت 21 شاهد رقابت تنگاتنگ نفرات برگزیده مسابقه …