خودزنی عربستان و قطر در قبال میزبانی ایران

سرپرست تیم فوتبال لخویای قطر دست رسانه های سعودی در دروغ پردازی و انتشار اخبار کذب علیه ایران را رو کردند.