خوشحالم معتدلین در انتخابات پیروز شدند

رئیس جمهوری روز گذشته در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی به سوالات رسانه ها پاسخ داد، حسن روحانی ازجمله با اشاره به نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری گفت، مردم تهران کار را یکسره کردند. او همچنین با بیان این که قول دولت به مردم برای انتخابات رقابت حداکثری و مشارکت حداکثری بود، گفت: دولت همه توان خود را به کار گرفت تا افرادی که می توانند در انتخابات شرکت کنند، بیشتر و بیشتر شوند.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی در نشست خبری با حضور رسانه های داخلی و خارجی با بیان این که هفتم اسفند …