خوشحالی سحر قریشی از پیشرفت شاهرخ استخری/ عکس

شاخص نیوز : سحر قریشی در صفحه ایسنتاگرام خود نوشت :
خدایا شکرت ….
چقدر لذت بخشه وقتى پیشرفت رفقاى قدیمیمون رو میبینیم ،چه حال خوبیه وقتى ثمره ى عشقشون رو در آغوش میگیرى ،این حس زیبارو،این لطف خدارو براى
تک تک شما عزیزان آرزو میکنم …
در کنار شاهرخ استخرى ،پناه خانم استخرى و فریباى عزیزم

منبع: ستاره ها