خیابانی از زباله در بیروت

بیشتر از ۶ ماه است که پایتخت لبنان با بحران زباله دست و پنجه نرم می کند. به دلیل تعطیلی مرکز اصلی دفن زباله های بیروت و جایگزین نشدن آن، این شهر به مرکزی از زباله های انباشته تبدیل شده است. با زومیت همراه باشید.