خیز ایران برای بازپس گیری رتبه دوم جدول مدالی؛/ لحظه به لحظه با ورزشکاران ایرانی در روز هشتم قونیه

کاروان ایران در یک روز نسبتا خلوت در 5 رشته بازی های کشورهای اسلامی در قونیه نماینده خواهد داشت.