داروهای ضد افسردگی ویروسهای مهلک را از پا در می آورد

ایران اکونومیست –
همواره محققین با انجام تحقیقات متعدد به دنبال پیدا کردن شیوه ای نوین در درمان ویروس های مهلک هستند و لزوما دستیابی به این مهم، تولید داوریی جدید نیست. از این رو محققین دانشگاه “لیدز» انگلیس موفق به شناسایی گروهی از داروها شده اند که برای درمان افسردگی مورد استفاده قرار می گیرند اما برای مقابله با ویروس ها نیز بسیار کارآمد و موثر هستند.
محققین دانشگاه “لیدز» با تمرکز بر روی ویروس هایی از خانواده “بونیا» که شامل پاتوژن های کشنده ای همچون ویروس Crimean-Congo hemorrhagic و ویروس های …