داعش و تفکر تکفیری سال هاست الازهر را درنوردیده/کمک های مالی سعودی عامل نفوذ تفکر وهابی در الازهر

یک سازمان حقوقی مصر معتقد است داعش و تفکر تکفیری سال هاست الازهر را درنوردیده و کمک های مالی سعودی عامل نفوذ تفکر وهابی در الازهر بوده است.