داعش کدام نقاط کلیدی را در سوریه و عراق از دست داده است؟ + نقشه

روند ادامه دار پیشروی نیروهای مردمی و ارتش دو کشور سوریه و عراق در مناطق تحت اشغال عناصر تروریستی سبب از دست رفتن کنترل گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره در نقاط کلیدی خاک این دو کشور شده است.