دانش بنیان ها 400 نیاز فناورانه از 1600 درخواست واحدهای صنعتی را تامین کردند

معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از اقدامات شرکت های دانش بنیان برای رفع نیازهای کشور تقدیر کرد و گفت: 400 نیاز فناورانه از 1600 درخواست واحدهای صنعتی از سوی دانش بنیان ها تامین شده است.