داور بازی رئال و رم مشخص شد

مرجع خبری رئال مادرید : سیمون مارسینیاک، داور اهل لهستان قضاوت بازی برگشت مرحله یک هشتم نهایی چمپیونزلیگ بین رئال و رم را به عهده خواهد داشت.
این داور 35 ساله هرگز تا کنون برای رئال قضاوت نکرده اما سابقه قضاوت برای سویا در مقابل یووه و اتلتیکو مقابل گالاتاسرای را دارد. پاول سوکولنیکی و توماژ لیستکیویژ، کمک داوران خواهند بود.