داوود اوغلو :در مورد سوریه با ایران توافق کردیم

نخست وزیر ترکیه تاکید کرد: کشورش خواهان تقسیم سوریه نیست و با مسوولان ایرانی درخصوص تداوم حضور سوریه به عنوان یک کشور قوی در منطقه توافق کرده است.