داوود اوغلو: قانون اساسی جدید را به رفراندم می گذاریم

نخست وزیر ترکیه می گوید هیچ مذاکره ای درباره قانون اساسی جدید این کشور انجام نخواهد شد و حزب حاکم عدالت و توسعه سعی خواهد کرد ۳۳۰ رأی در پارلمان به دست آورد تا بتواند قانون اساسی جدید را به رفراندوم عمومی بگذارد.