دختران دوچرخه سوار افغان، نامزد جایزه صلح نوبل +(تصاویر)

گروه دختران دوچرخه سوار افغانستان از سوی ١١٨ نفر از اعضای پارلمان ایتالیا نامزد جایزه صلح نوبل امسال شده است.
این خبر را ابتدا یک ایستگاه رادیویی در ایتالیا، در ماه ژانویه به طور رسمی اعلام کرد. سپس سفارت ایتالیا در کابل، صادق صادق، مربی این تیم را دعوت کرد و این خبر را به او رساند.
تیم دوچرخه سواری دختران افغانستان برای اولین بار بین سال های ۱۳۶۴- ۱۳۶۵ قبل از حکومت طالبان ایجاد شد. اما با آغاز جنگ های داخلی و پس از آن روی کار آمدن رژیم طالبان، این تیم از فعالیت بازماند.
اما دو سال بعد از سقوط حکومت …