دختر بچه ای دیگر قربانی سهل انگاری پزشکی شد!

خبرهای تلخ از جامعه پزشکی به گوش می رسد، جامعه ای که این روزها برخی از پزشکانش به جای نجات جان انسان ها، با بی مسئولیتی خود جان انسان ها را به خطر می اندازند، آیا بی مسئولیتی یا نداشتن تخصص کافی و یا داروهای تقلبی چینی علت مرگ بیماران است؟