دختر شاه غالبی که شگفتی ساز انتخابات کشور شد+جزئیات

سیده فاطمه حسینی، دختری از دیار زاگرس نشینان،از دیار شهر های برف و آفتاب، جوان شگفتی ساز انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی که به عنوان جوان ترین نامزد پیروز انتخابات توانست نظر ها را به خود جلب کند.