درآمد میلیونی مراکز ناباروری از مردان خوشتیپ و باهوش

“میزان هوش هم می تواند از طریق اسپرم انتقال پیدا کند و ما به همین منظور از کسانی که اینجا برای اهدا اسپرم فرم می کنند تست هوش می گیریم و حداقل نتیجه آن باید نمره 120 به بالا باشد»