درختکاری آیت الله هاشمی و حاج احمد خمینی (عکس)

اینستاگرام آیت الله هاشمی رفسنجانی تصویری از وی و مرحوم حاج احمد آقای خمینی در حین درخت کاری منتشر کرده است.