درخشش تیم های بانوان مازندران در لیگ کاراته کشور

مازندمجلس: نائب رئیس هیات کاراته مازندران گفت: دو تیم کاراته بانوان استان در بخش کومیته در لیگ برتر جوانه و آینده سازان یک مقام اولی، یک مقام دومی و یک مقام سومی کسب کردند