درخشش دانشجویان دانشگاه سمنان در مسابقات منطقه 3کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه سمنان از کسب عنوان سومی تیم های بسکتبال و کشتی دانشجویان دانشگاه سمنان در مسابقات منطقه سه ورزش کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه سمنان، دکتر روح ا… حق شناس با اعلام این خبر گفت : مسابقات بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموز ش عالی با حضور هفت تیم از دانشگاه های فردوسی و فنی و حرفه ای مشهد، مهندسی قوچان، سمنان، شاهرود، حکیم سبزواری و بجنورد به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.
وی افزود : در این …