درخواست اصلاح طلبان از روحانی برای تکرار رفتارهای احمدی نژادی

اصلاح طلبان تحلیل های انتخاباتی اصولگرایان را “تندروانه» قلمداد می کنند؛ این در حالی است که مرعشی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی به عدم اقبال شهرستان ها به اصلاح طلبان با انتقام گیری شخصی آنان را توسعه نیافته سیاسی معرفی کرد.