درخواست انتقال خون از مجلس

سازمان مدیریت و مجلس شورای اسلامی نباید به درآمد سازمان انتقال خون به عنوان درآمدهای دولت نگاه کنند، بلکه این درآمد باید صرف توسعه فعالیت های انتقال خون و گسترش خدمات نوین آن شود.
به گزارش تحلیل ایران ، دکتر علی اکبر پورفتح الله در گفت وگو با ایسنا افزود: بر این اساس درخواست ما از سازمان مدیریت و برنامه ریزی این بود که درآمدهای سازمان انتقال خون اختصاصی شود، اما متاسفانه در لحظات آخر در لایحه بودجه ای که به مجلس ارائه شد، به درآمد اختصاصی سازمان انتقال خون اشاره ای نشد.
وی درباره بودجه سازمان …