درخواست دستمزد 2.5 میلیونی برای کارگران

درخواست دستمزد 2.5 میلیونی برای کارگران
کارگران حداقل دستمزد درخواستی از شورای عالی کار را سه میلیون و ٨٠٠هزارتومان اعلام می کنند،اما کارشناسان این رقم را 2.5 میلیون محاسبه می کنند.
بحث تعیین حداقل دستمزد در روزهای پایانی سال همیشه تبدیل به دغدغه ای برای کارگران، کارفرمایان و دولت می شود، هرچند که تاکنون حلقه ٧ بر ٣ به نفع دولت و کارفرمایان برنده ماجرا بوده است، اما بااین حال تلاش ها برای افزایش حداقل دستمزد از سوی نمایندگان کارگران و کارشناسان فعال در این حوزه همچنان ادامه دارد. در نشستی که با …