دردسر مالکان چلسی؛ چه ارتباطی با عربستان دارید؟

انتشار تصاویر و اخباری از مالکان و مدیران جدید چلسی باعث مطرح شدن سوالاتی درباره این افراد شده است.