دریافت طلب نفتی از هند پیچیده شد

ایران در حال فرستادن معاون بانک مرکزی به هند در ماه جاری برای طلب نفتی شش میلیارد دلاری خود از این کشور است.