دریافت وجوه هزینه سفر حج

بانک و بیمه: تمامی شعب بانک ملی ایران، آماده دریافت وجوه علی الحساب هزینه سفر حج تمتع سال ۱۳۹۵ می باشند.