دریافت ۵ میلیارد دلار از پول های بلوکه قبل از انقلاب

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵، با اشاره به جزئیات مصوبات عصر روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی ۵ میلیارد دلار از پول های بلوکه ایران مربوط به قبل از انقلاب اسلامی در آمریکا، پرداخت شد.