در نشست خبری جشنواره بین المللی فیلم فجر چه گذشت؟

سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر از اول تا ششم اردیبهشت ۹۵ در پردیس سینمایی چارسو برگزار می شود و نشست خبری دبیر آن نیز برگزار شد.