دستمزد سال 95 کارگران، 14 درصد افزایش یافت/ حداقل حقوق ۸۱۲ هزارتومان

برطبق مصوبه بامداد روز چهارشنبه جلسه شورای عالی کارحداقل دستمزد سال 95 کارگران 14درصد افزایش یافت که با احتساب پایه سنوانی، مزایای مسکن، بن اقلام مصرفی وحق اولاد به ازای دو فرزند، دریافتی کارگران درسال آینده تا مبلغ یک میلیون و 134 هزار و 599 تومان افزایش می یابد.