دستمزد ۹۵ کارگران ۱۴درصد افزایش یافت/ توقف بن کارگری در ۱۱۰هزار تومان

بیرجندرسا- در سال ۹۵ حداقل دستمزد کارگران ۸۱۲هزار و ۱۶۴ تومان برای تمام سطوح تعیین شد که افزایش ۹۹هزار و ۷۳۹ تومانی نسبت به مزد سال ۹۴ دارد.