دستور شب عیدی بانک مرکزی به بانک ها

بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری اعلام کرد در روزهای پایانی سال و ایام نوروز در تمام نقاط کشور و با اولویت دهی به مناطق دارای جاذبه های زیارتی و گردشگری شعب کشیک دایر کنند.
به گزارش تحلیل ایران ، براساس این بخشنامه، از تمام بانک ها و موسسات اعتباری خواسته شده است به منظور تسهیل مراودات بانکی مردم در ایام نوروز، موارد زیر را در دستور کار خود قرار دهند:
– با در نظر گرفتن تجارب سال های گذشته و معیارهای مربوطه، مقدار نقدینگی لازم برای هریک از استان ها پیش بینی و …