دستگیری برخی اعضای شورای شهر و مسئولان شهرداری تبریز

به گزارش احرار خبر به نقل از مهر، از چند روز گذشته برخی اخبار مبنی بر دستگیری برخی اعضای شورای شهر و مسئولان شهرداری تبریز به سوژه داغ گمانه زنی های رسانه ای در استان تبدیل شده است.
بر همین اساس دستگیری یکی از اعضای زن شورای اسلامی شهر تبریز که از دوره چهارم وارد شورا شده و نیز یکی از معاونان ارشد شهردار تبریز به دلیل جرایم اقتصادی و دخالت در برخی تغییر کاربری ها مسجل شده است.
همچنین بر اساس اظهار نظر برخی افراد مرتبط با شورای اسلامی شهر تبریز که مایل به فاش شدن نام خود نشدند، احتمال افزایش تعداد این …