دستگیری یکی از بانوان شورای شهر تبریز/ مدبر: نتیجه رأی دادن به عکس این است

جعفر مدبر در گفت وگو با خبرنگار گروه اجتماعی آناج اظهار کرد: یکی از بانوان شورای شهر تبریز دستگیر شده است اما علت بازداشت وی مشخص نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دلیل دستگیری وی می تواند فساد مالی باشد، گفت: شاید، فساد مالی در کار باشد.
این عضو شورا تاکید کرد: زمانی که برخی از مردم شناخت کافی از کاندیدایی نداشته باشند و به یک عکس رای بدهند، نتیجه چیزی جز این نمی شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دستگیری این عضو شورای شهر ارتباطی به دستگیری یکی از معاونان شهرداری تبریز دارد، اظهار کرد: …