دعوتنامه هواوی برای 18 فروردین: آیا P9 در راه است؟

شایعه های زیادی در خصوص پرچمدار بعدی هواوی، گوشی P9 مطرح شده است، هواوی نیز از اینکه هوادارانِ این محصول را چشم انتظار بگذارد بدش نمیاید و هر از گاهی سعی دارد دلِ علاقه مندان P9 را خون کند؛ اما از قرار معلوم این وعده و وعید ها به پایان می رسد و تا یک ماه دیگر شاهد پرچمدار بعدی هواوی خواهیم بود.