دلایل ناکام ماندن اصولگرایان در انتخابات مجلس از نگاه سالک

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با تاکید بر اینکه جامعه اصولگرایی باید به این نتیجه برسد که در شیوه عملش باید دقت داشته باشد گفت که یکی از دلایل ناکامی اصولگرایان در انتخابات را می توان تمکین نکردن برخی از آن ها به لیست واحد دانست.