دلیل نشستن خارج از عرف حسین فریدون در جلسه رسمی +تصاویر

صدای میانه به نقل از فارس: بتازگی مطلبی با عنوان “مدل عجیب نشستن برادر رئیس جمهور» از سوی برخی سایت ها منتشر و سپس با رویکردی انتقادی و طنز در شبکه های اجتماعی بازنشر شده است.
برخی نیز پا را فراتر گذاشته و برای مدل نشستن برادر روحانی تحلیل های سیاسی ارائه داده و آن را رویکرد جدید حسین فریدون در مقابل حسن روحانی دانستند.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد تصویر فوق مربوط به سفر حسن روحانی به استان یزد در اردیبهشت سال 92 و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.

در تاریخ مذکور …