دنیامادر خوانده مواد مخدر/ملکه اقیانوس آرام/امپراتور جنایت/زن معروف به بچه گربه بزرگ +تصاویر

جرایم سازمان یافته در دنیا فقط مربوط به مردان نیست و برخی از زنان هستند که با همکاری گروه های گانگستری رعب و وحشت زیادی را در دوره فعالیت خود ایجاد کرده اند