دولت نسبت به حوزه های علمیه بی توجه است / بمباران جوانان با ماهواره

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: با وجود اینکه حوزه های علمیه پایگاه تربیت افسران فرهنگی و خط مقدم مبارزه با تهاجم فرهنگی است؛ اما دولت نسبت به تقویت حوزه ها بی توجه است.