دولت یازدهم یک میلیون و 179 هزار شغل ایجاد کرده است

رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه دولت آماده همکاری بیشتر با مجلس دهم است، گفت: امروز روز وحدت و اتحاد ملت ایران است و انتخابات هفتم اسفندماه، این وحدت را به ملت ایران اعطا کرد.