دوچرخه ساز امانتدار رباط کریمی را بشناسید+ تصاویر

حسن پارژن،۷۱ساله دوچرخه سازی در محله قدیمی رباط کریم یا همان بازارک است، او متولد چهارراه سیروس تهران است و در خانه ای قدیمی که به امانت او در آن ساکن است به امر دوچرخه سازی مشغول است.