دو پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای حفظ کارت سوخت/ ۶ دلیلی که کارت سوخت باید بماند

نفت نیوز: مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه زیان افزایش قاچاق بنزین بیش از هزینه نگهداری سامانۀ هوشمند سوخت است، دو راهکار تعیین نرخ اضطراری بنزین با کارت جایگاه ها و اخذ عوارض انتشار آلایندگی و عوارض ترافیکی از پرمصرفی بنزین برای تداوم استفاده از این کارت ها پیشنهاد شده است.