دکتر احمدی نژاد: ملت ایران بالنده تر از همیشه، پی جوی آرمان های انقلاب است/ جایگاه پاسداران انقلاب، رفیع تر از آن است که با سخن یا عمل نادرست افراد یا گروه ها مخدوش شود

در جمع دانشجویان دانشگاه های تهران؛ دکتر احمدی نژاد: ملت ایران بالنده تر از همیشه، پی جوی آرمان های انقلاب است/ جایگاه پاسداران انقلاب، رفیع تر از آن است که با سخن یا عمل نادرست افراد یا گروه ها مخدوش شود دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان در دیدار با جمعی از دانشجویان دانشگاه های مختلف تهران تاکید کرد: ملت بزرگ و انقلابی ایران با عبور از موانع و پیچ و خم های فراوان و کسب تجربیات ارزنده در طول 37 سال گذشته، اینک بالنده تر و مستحکم تر از همیشه، گام های خود را به سوی اهداف متعالی به پیش ب