دکتر افخمی در مصاحبه با عطنا عنوان کرد؛ بدون کسب پختگی رسانه های چاپی، وارد تلۀ دنیای مجازی شدیم

برای بررسی وضعیت روزنامه نگاری آنلاین و آینده رسانه های چاپی در جهان، به سراغ دکتر حسینعلی افخمی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی رفتیم. دکتر افخمی وضعیت روزنامه نگاری را چنین عنوان کرد: “در هفت سال گذشته تیراژ و فروش روزنامه ها در جهان کاهش یافته و حتی قطع شان کوچکتر (تابلوید) شده است. بخشی از اخبار حذف شده و بخش دیگر به صورت الکترونیکی در سایت روزنامه ها منتشر می شود، ولی اخبار داغ، تفسیر و تحلیل همچنان در روزنامه ها وجود دارد. با اینکه فروش روزنامه چاپی کمتر شده اما به همین میزان مشترکین …